Welkom bij Soundalike.nl

Onze specialiteit is het maken van aanpasbare soundalikes. Nieuw gecomponeerde tracks geïnspireerd op originele songs. Dezelfde sfeer en style maar dan nèt anders. Rechtenvrij! Geen eindeloos zoeken naar goede tracks en geen beperkingen in lengte en tempo.
Maak snel een afspraak en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen!
Muziekproducties voor:
* Radio- en tv commercials, tunes en leaders
* Online content
* Film
* Bedrijfsfilm.
* Aanpassen bestaande stock-muziek
* Animatie.
* Soundfx en sounddesign.
* Productvideo.
* Podcast.
* Muziekcovers.

Studio view soundalike.nl

Commercial Bike Totaal & Profile

Reel

Close

Commercial

Event Zorgcongres (fragment)

Commercial Gazelle

Soundalike.nl biedt maatwerk

Al onze muziek wordt op maat gecomponeerd, ingespeeld en geproduceerd.
Voordelen daarvan zijn:
* In iedere lengte onder de film en commercial
* Eventueel versterkt door sounddesign, foley of sfx
* Aanpasbaar in tempo, breaks en ending etc.
* Mixage van voice over en muziek
* Volledige eindmix en gemasterd voor radio en tv (R128 Norm)
* Royalty free
* Korte lijnen, flexibel en direct contact
Daarnaast prijzen we onszelf gelukkig met een uitgebreid netwerk van muzikanten en professionals.

Studio view soundalike.nl

over

Vanaf 1999 tot op de dag van vandaag run ik mijn studio Wolfmusic Productions. Ik heb met heel veel plezier en passie uiteenlopende producties mogen maken voor theater, film, commercials radio en tv. Zeker een van de leukste projecten om te mogen doen was de cd productie 2021 Zing mee met Nijntje, deel 2. Daarnaast liedjes geschreven voor het Nationaal Songfestival (Mrs. Einstein en Treble), Kinderen voor kinderen (Saaie zondag en Als hij me aankijkt). En meegewerkt aan de muziekproductie voor het kinderprogramma Het Zandkasteel.
Het idee voor Soundalike.nl is ontstaan doordat tijdens mijn studiowerk er steeds meer vraag ontstond naar muziektracks gebaseerd op originele nummers. Sound-alikes dus…Daar ben ik mij steeds meer in gaan specialiseren. Niet zo maar maar even iets kopiëren, maar aandacht besteden om weer een geweldige nieuwe track te maken. Met de uitdaging zo dicht mogelijk bij de originele sound te komen, of liever gezegd een nog betere track te maken.
Jerry van der Wolf

Studio Locatie

De studio is gevestigd in het voormalig hoofdkantoor van de AKZO aan de Tivolilaan 205, 6824 BV in Arnhem. Goed te bereiken zowel met de auto als het openbaar en is er tevens voldoende parkeergelegenheid op het parkeerterrein behorende bij het kantoorgebouw.

De Enk

Studio

Welcome to Soundalike.nl

Newly composed tracks inspired by original songs.
The same vibe and style, but just a little different.
Soundalike.nl delivers royalty-free music!
Music productions for:
* Radio- and tv commercials. tv tunes and leaders
* Online content.
* Film.
* Corporate film
* Animation
* Soundfx en sounddesign.
* Productvideo.
* Podcast.
* Music covers.

Studio view soundalike.nl

Commercial Bike Totaal & Profile

Reel

Close

Commercial

Healthcare conference (clip)

Commercial Royal Gazelle Bikes

Soundalike.nl offers customization

All music is custom made and produced.
There are plenty of companies that offer stock music online. Our experience is that searching for good tracks can take quite a lot of time. Especially if you are looking for something specific. You are stuck with the lengths and tempos of the music and most of the time it is not adaptable or changeable.
And that is exactly what sets us apart!
We offer:
– Music tracks in any length edited for film and commercial
– if desired with sounddesign, foley or sfx
– Adjustable in tempo, breaks and ending etc.
– Mixing of voice over / vocals and music
– Final mix and mastered for radio and TV
– Royalty-free
– Short lines, flexible and direct contact
In addition, we consider ourselves lucky to have an extensive network of musicians and professionals.

Studio view soundalike.nl

Studio Location

The studio is located in the former headquarters of the AKZO at Tivolilaan 205, 6824 BV in Arnhem. Easily accessible both by car and public and there is also ample parking in the parking lot belonging to the office building.

De Enk

Studio

About

From 1999 to this day I have run my studio Wolfmusic Productions. With great pleasure and passion I have been able to make various productions for theatre, film, commercials, radio and TV. Certainly one of the nicest projects to do was the CD production 2021 Sing along with Miffy.  In addition I have written songs for the National Song Contest (Mrs. Einstein and Treble), Children for children (Saaie Zondag and Als hij me aankijkt) . And participated in the music production for the children’s program Het Zandkasteel.
The idea for Soundalike.nl arose because during my studio work there was an increasing demand for music tracks based on original songs. So sound-alikes… And I started specializing in this genre. Don’t just copy something, but pay attention to make another great new track. With the challenge to get as close as possible to the original sound, or rather to make an even better track.

Jerry van der Wolf